Kategorier
Foto Konst Kultur

Bilden och jaget i VERK

”Bilden av oss själva. Jaget som bild.
Objektifieringen av kvinnan, den andra i bilden, i konsten, i litteraturen, i historien, i samhället, i berättelsen här och nu. Förklaringen och medvetandegörandet är inget nytt fenomen utan sedan länge innött. Ett underförstått förhållningssätt inte minst inom den feministiska rörelsen, i försvaret och förståelsen av den svagare, den utnyttjade, trampade och förbisedda… Objektet, den andra…. Eller kort sagt majoriteten av jordens befolkning: alla som inte går under beteckningen vit man i medelåldern, gärna med stark ekonomi som säkerställer ett visst mått av makt och inflytande. Det vill säga, normen. Subjektet.”

Pia Siri Isaksson har skrivit en mycket intressant text med utgångspunkt i Åsa Kalmérs och mitt fotoprojekt ÄRR men också i andras tankar och texter, t.ex. Ulrika Kärnborgs arbete med Fredrika Bremer. Läs hela texten här.