Story consulting

Jag gör en del uppdrag som handlar om storytelling i kommersiella sammanhang. Företag såväl som varumärken blir med tiden levande berättelser i folks medvetanden, ett medvetet förhållande till den här berättelsen och ett aktivt arbete med vad som ska bli nästa kapitel är ett väsentligt arbete och ett kraftfullt verktyg för verksamheter som vill ha kontroll på hur de uppfattas, som vill fortsätta engagera, involvera och vara angelägna. Många företag har också ett viktigt arv i sin historia, ett arv som man genom ett aktivt arbete med sin egen berättelse kan ta med sig in i samtiden.

Jag undervisar och handleder om kreativt skrivande och berättande, framförallt inom film och TV. T.ex har jag föreläst och handlett på Biskops-Arnö och Alma manusutbildning.

Jag har då och verkat som dramaturg, bland annat på Stockholms Stadsteater.