Kategorier
Politik

Betraktarens öga

Den här bilden av Paul Hansen blev årets nyhetsbild…

Från ett annat perspektiv togs en annan bild….