Stories

Jag har arbetat hela mitt liv med berättelser. Långa, korta, för scen, för film, för TV, för att få folk att skratta och gråta och för att sälja musik, choklad och bilar. Det har varit kärlekshistorier, drama och spänning och sådant som kanske tänjt gränserna på olika vis. Jag har mestadels skrivit, det är den delen av berättandet jag trivs bäst med. Det är också där allt är möjligt!

Det finns de som hävdar att våra personligheter inte är något annat än berättelser, minnen av händelser och situationer staplade på varandra utgör det vi betraktar som oss själva. Inte undra på att berättelser känns så betydelsefulla. Det är så vi är konstituerade att möta världen. Vi kan bara förstå världen som berättelse.