Stories

Det finns de som hävdar att våra personligheter inte är något annat än berättelser, minnen av händelser och situationer staplade på varandra utgör det vi betraktar som oss själva. Inte undra på att berättelser känns så betydelsefulla. Det är så vi är konstituerade att möta världen. Vi kan bara förstå världen som berättelse.