Liberated – the way forward

The best of the latest Swedish literature, selected by Independent columnists Sofia Gydemo and Björn Kohlström, presented by the Swedish Arts Council. spring edition 2015.

Boksamtal med Jenny Jägerfeld

Här kan man läsa en sammanfattning av det samtal Jenny Jägerfeld hade med mig och Marit Sahlström på Söderbokhandeln Hansson & Bruce om våra böcker Befriad och Och runt mig faller världen.