Klipp från min examensfilm från Stockholms Filmskola.