Den här bilden av Paul Hansen blev årets nyhetsbild… Från ett annat perspektiv togs en annan bild….